Schildt - Nabe-Nielsen

Fra ord til andet.

SCHILDT

The missing link.

Familien Schildt har i mange år talt om og brystet sig lidt af at være i familie med komponisten Melchior Schildt, der efterfulgte sin fader og farfader som organist i Marktkirche i Hannover.

Ingen har endnu kunnet påvise sammenhængen mellem Melchior Schildt og vor slægt på andet end efternavnet.
Og så måske fornavnene i Melchior Schildts fader, Antonius Schildt og farfader, Gerdt Schildt.

Så der er et misssing link.

Bortset fra det, er Melchior Schildts liv og løbebane en spændende og dramatisk historie.
Og dramaet. Det kender vi en del til i familien.  

 

 


Melchior Schildt

Født 1592 eller 93
i Hannover.

Død enten 18/5, 22/5
eller 28/5 
1667
i Hannover.

 

Bedsteforældre: Gerdt Schildt Død 1569

Forældre: Antonius Schildt død 1635 og Anna Sedeln (Sadeln) død 1635.

Broder: Ludolph Schildt (også organist)

Gift 1. gang 26.11.1646 i Hannover med Margarethe Cassel, død febr. 1653 i Hannover (gift 1. gang med N. N., gift 2. gang med N. N.), d. af pastor C. i Lenthe ved Hannover.

Gift 2. gang 12.7.1655 i Hannover med Ilse Margarethe Scheer (gift 2. gang med Dirikus Wedekindt), d. af Anton Scheer.

 

4 børn

 

 


Melchior Schildt, 1592 el. 93-28.5.1667
Komponist og organist.
Død i Hannover.

Melchior Schildt var født ind i en organistfamilie, hvor faderen, Antonius Schildt (død 1635), bedstefaderen Gerdt Schildt og broderen Ludolph var kendte som organister ved kirkerne i Hannover.

Melchior Schildt fik orgelundervisning af sin far og Andreas Crappius, og fra 1609  af den berømte nederlandske komponist Jan Pieterszoon Swelinck i Amsterdam.

I 1626 blev Melchior Schildt kaldt til Danmark af kong Christian den IV for at undervise kongens børn i spil på tasteinstrumenter som cembalo og clavichord.
Undervisningen fandt sted på Daklum Kloster på Fyn, hvor svigermoderen til Christian den IV, Ellen Marsvin, mor til Kirsten Munk, residerede. 

Melchior Schildt forlod efter 3 år Danmark i 1629, men vendte tilbage i 1634 for at deltage i "det store bilager", den udvalgte prins, tronfølgeren Christians bryllup med den sachsiske prinsesse Magdalena Sibylla 1634.

Fra Danmark drog han til Hannover, hvor han overtog faderens embede som organist ved Marktkirche og virkede her til sin død i 1667

Kompositioner af Melchior Schildt.

Paduana Lachrymae

Gleichwie das Feuer

Sämtliche Orgelwerke

Melchior Schildt nærede en stærk uvilje mod at lade sine kompositioner trykke.
Derfor har man bevaret meget lidt fra hans hånd. Seks mindre orgelstykker, en kantate Ach mein herzliebstes Jesulein og to klaverkompositioner.

Sidstnævnte findes indskrevet i tabulaturskrift bag i et eksemplar af Gabriel Voigtländers "Allerhand Oden und Lieder" (1642) som findes i Det kgl. bibliotek i Kbh.
Førstnævnte melodi benyttedes senere af Thomas Kingo til salmen I Jesu Navn skal al vor Gerning ske og har derigennem været holdt i hævd i vore kirker til nutiden.

Familie
Forældre: organist Antonius S. (død 1635) og Anna Sedeln (Sadeln) (død 1635).
Gift 1. gang 26.11.1646 i Hannover med Margarethe Cassel, død febr. 1653 i Hannover (gift 1. gang med N. N., gift 2. gang med N. N.), d. af pastor C. i Lenthe ved Hannover.
Gift 2. gang 12.7.1655 i Hannover med Ilse Margarethe Scheer (gift 2. gang med Dirikus Wedekindt), d. af Anton Scheer.

Melchior Schildt fik fire børn med Ilse Margarethe Scheer. Han overlevede de to.

Han ser ud til at have været 'lidt af en karakter' med flere optegnelser om ubehagelig opførsel, hvoraf den ene var et voldsomt angreb på orgelbyggeren Fritzsche. 

Selvom hans andet ægteskab gav ham økonomisk sikkerhed, var forholdet uroligt, i det omfang Schildts vilje krævede, at deres søn blev fjernet fra sin mors pleje. 
Hans urolige forhold til musikfaget kan ses i hans yderligere instruktioner til sin søn, hvor han forbød ham at lære noget musikinstrument af enhver art "fordi de der holder tilbage i deres universitetsstudier og også adopterer et vildt og opløst liv"
.


Gerdt Schildt.

Gerdt Schildt.

Født i Oldenburg? 1685.
Død i Løgumkloster 21/7 1752.
Var murermester i Løgumkloster, gift med Bodil, datter af Kaadner og Smed Christian Rasmussen og Lisbet Rasmusdatter, død i Løgumkloster.  25/7 1773 82 Aar gammel.

Fornavnet stavedes forskelligt saasom Gert, Gerth, Gehrt og Geerth.
Ved enkens død kaldtes han Geerth Geerthsen. Han havde følgende seks børn:

Bendix Johan
F. Lg. Kl. Døbt 24/1 1723
D. Lg. Kl. 29/10 1810

Gift første gang med Catarinana som
døde i Lg. Kl. 23/9 1766 53 Aar gl.
Gift 2. gang med Engel Maria, død
i Lg. Kl. 27/3 1799 71 Aar gl.
Bendix Johan Geerthsen var skomager
og efterlod sig en søn kaldet Niels Johannsen,
som vistnok udvandrede.

Christian Gertsen
F. i Lg. Kl. 1725
døbt i Lg. Kl. 8/7 1725
Gift i Lg. Kl. 14/10 1758 med Ingeborg, Johan Frederichs Datter.
Chr. Gertsen var skomager i Lg. Kl. og efterlod
6 børn.
Den næstældst fører vor stamme

Mathias Hinnets

F. i Lg. Kl. 10/6 1731

Døbt, måske død 24/6 1740

Claus

f.i Lg. Kl.

Døbt i Lg. Kl. 30/8 1733
Død i Lg. Kl. 20/9 1733

Claus

F. i Lg. Kl.

Døbt i Lg. Kl. 15/8 1734
Død i Lg. Kl. 20?21/5 1736

Andreas

F. i Lg. Kl.

Døbt i Lg. Kl. 4/12 1738
måske død 24/6 1740


Christian Geerthsen

Christian Geerthsen og Ingeborgs børn:

Margrethe

Tvilling A

f. i Lg.kloster

døbt i Lg.kloster
14/6 1759

Catrine

Tvilling B

f. i

Lg.kloster

døbt i Lg.kloster 14/6 1759

Gerdt

f. i Lg. Kloster
døbt i Lg. Kloster
29/8 1760

Død i Lg. Kloster
24/1 1765

Johan Frederich Geertsen

f. i Lg. Kloster
31/6 1762

d. i Lg. Kloster
13/9 1818

Var skomager og Kaadner (husmand)

Christian

f.i Lg.kloster 20/8 1764

Gerdt Christiansen

f.i
Lg.kloster
13/2 1766.

d. i Fiskholm 1/6 1842.
Gift I Arrild 23/10 1789 med Marie Pedersdatter, datter af Peder Topp i Arrild.

 

Den 12/6 1763 lod Peder Topp og hustru Kirsten døbe en datter med navnet Marie/Maria.
Peder Topp døde i Arrild 3/9?6? 1780 af en lang og tærende sygdom, 63 Aar gammel.


Gerdt Christiansen

Gerdt Christiansens og Marie Pedersdatters 6 børn:

Peder Geertsen Topp Schildt

f. paa Hønborg i Arrild
døbt 15/8 1790

gift i Lg. Kloster 10/7 1811

Anne Marie Schildt

Døbt 12/5 1793

Kirsten

Døbt 29/5 1796

Nicolaj Geertsen

Døbt 6/7 1800

Jørgen Geertsen

Født 6/10 1802

Hans hustrus navn og oprindelse kendes ikke, hun døde mens børnene var små, den yngste Peder var efter opgivelse kun ca. 1år.

Ingeborg Kirstine

Født i Fiskholm 15/3 1807


Jørgen Geertsen

Jørgen Geertsens tre børn var :

Gert Schildt

Gårdejer i Øster Terp.

Hans børn Rasmus og Sine/Ejine begge født i Øster Terp, lever ugift

Anders Cristoffer Geertsen Schildt

Landmand og Pumpemager i Toftlund

Peder Nicolaus Schildt

Født i Fiskholm 13/8 1837,
gift 5/1 1864 med Ane Marie Schulz fra Rohrberg , Kr. Salzwdwel i Saksen. Hun er født d 29/6 1840 og døde 2/2 1915.
Peder Schildt, der var murer af profession særlig kampestensmurer, arbejder i øvrigt ved alt forefaldende Arbejde.
På sine gamle dage dyrkede han skomagerhåndværktøj. Han var meget socialistisk indstillet (læs marxist (Karl MARX:
født 5. maj 1818 i Trier, død 14. marts 1883),
Han var veteran fra de tyske krige i 1866 og 1870-71.
Flyttede i 1875 igen til Sønderjylland, bosatte sig i Hyrup ved Toftlund og levede her til sin død 28/2 1915
- 26 dage efter sin hustru.


Peder Nicolaus Schildt

Peter Nicolaus Schildt og Anne Marie Schulzs børn var 5 i alt

Anne Marie Schildt

Født 15/10 1864,
blev gift med Jens Hansen Jensen Kjærbjerge, Agerbæk.
Død den 7/12 1946.

 

Jens Hansen Jensen hvis minde er hædret i Kongenshus Mindepark for Hedeopdyrkning er død 1936.
Otte børn.

Flyttede med ham til Nordegnen? Og levede her til sin død

Christof Heinrich August Schildt

Født den 15/8 1867.
Gift den 3/5 1892 med Maren Hansen Gubi, datter af Bødker Anton Sørensen Gubi[KEN1] .

Hun var født 6/6 1866 og døde den 13/12 1924.
Hun var født i Hjartbro,
flyttede ved sit giftermål til Bevtoft, hvor de erhvervede sig et hus.
De levede af alt forefaldende arbejde, hun særlig som syerske.
Her fødtes deres 5 børn og i 1901 købte de en forfalden ejendom på Skrydstrup mark som de oparbejdede med flid og dygtighed.
Flyttede i 1920 tilbage til Bevtoft.

August levede til 21/12 1950. Lavede tække- og glarmesterarbejde,
så længe han kunne.

 

Frederikke Schildt
født 21/2 1870.

Gift med murer A. Tyshsen i Agerskov og levede her til sin død.

Wilhelmine Schildt

Født 1872 gift med J. Tøgersen og flyttede med ham til Esbjerg

Jensine Schildt

Født 15/4 1874 gift med Peder Riis og levede med ham til sin død på en ejendom kaldet Kærgård ved Agerskov


 [KEN1]Ungkarl og bødker Anton Sørensen Gubi af Hjartbro, Bevtoft sogn og pigen Ellen Kjestine Oggesen af Tirslund sogn, Haderslev Amt. Blev ægteviede i Bevtoft kirke 26. oktober 1860 . (jvfr. Vielsesattest)

Dødsattest: Ellen Kjestine Gubi , født Oggesen . Dødssted Hjartbro, Bevtoft sogn. Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt. Dødsdag 27/9 1909. Begravelsesdag 1/10 1909

Dødsattest: Anton Sørensen Gubi, rentenyder, forhenværende Bødker. Dødssted Hjartbro, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt. Dødsdag 25/7 1911. Begravelsesdag 29/7 1911

 

Maren Hansen Gubi, datter af Bødker Anton Sørensen Gubi


Christof Heinrich August Schildt

Peter Nicolaus Sørensen Schildt. Født den 10/2 1893. Arbejdede ved landvæsenet indtil verdenskrigen 1914 – 18 hvori han blev hårdt såret i højre arm. Blev ansat ved postvæsenet og var landpostbud i Bevtoft til han i 1945 lod sg pensionere af helbredsårsager. Peter Schildt blev i 1935 gift med Dora Asmussen fra Hønsnager i Holbølsogn

De havde 4 børn i ægteskabet. Peter Schildt døde den 13. januar af kræft. En følge af krigens sår. Begravedes på Bevtoft kirkegård den 18. januar 1947. Der var et følge så stort hvad kirken kunne rumme. Børnene var Ingrid (uægte) August, Maren Margrethe, Marie.

Anton Sørensen Schildt

f.d.1/4 1894. Arbejdede ved landbruget indtil verdenskrigen 1914-18 og faldt den 16/6 1915 ved Moulin 80 km. Nord for Paris. Var ugift.

Emil Marius Christian Schildt

f. den 11/3 1896, Bevtoft. Døbt i Bevtoft kirke. 14/3 1896 i hjemmet. 17/5 i kirken.
død 13/3 1971. Lintrup.
Arbejdede ved landbruget. Rejste til Danmark i 1915 for at unddrage sig den tyske værnepligt.

Lærte her sin hustru Dagny Skau at kende
Dagny Skau er født 19/5 1897 Gjelballe Mark Skanderup sogn, Lunderskov. Døbt 27/5 1897 Skanderup kirke.

Dagnys forældre: Fruentimmer Eline Marie Jensen[KEN1]  af Gjelballe mark og udlagt barnefader Jens L. Skau af Lejrskov. 24 år (udskrift af kirkebog) Døbt 27/5 1897 i Skanderup Kirke. Iflg. Skriftlig tilladelse fra barnefaderen af 25/5 er barnet døbt med dennes efternavn, Skau.

Død den 27/8 1984 Sdr. Næraa.
Begge nedsat på Skrydstrup kirkegård.

 

Viet 7/3 1920 i Kolding Kirke.
Havde landejendom (hans forældres) i nogle år.
Begyndte at save træ. Boede forskellige steder.
Byggede savværk i Holsted (Lintrup)

I ægteskabet var fem børn. Eli, Maren, Kirsten, Karen og Petra

Marie Schildt

Født den 4/1 1898. Døde den?

Marius Christian Schildt.
Født den 9/7 1901. Lærte mejeribrug. Bosatte sig sammen med sin hustru Anna født Ohlsen fra Bøgeskov ved Gråsten i Løjt Kirkeby. Blev viede i Adsbøl kirke den 22/10 1926. Flyttede i 1928 til Åbenrå. Ernærede sig ved forskelligt arbejde, såsom øldepotindehaver. Assurandør. Senere ved postvæsenet i 17 år indtil 1968 da han lod sig pensionere.

 

Søn: Svend Aage Schildt født den 20/3 1928 i Løjt Kirkeby. Kom efter konfirmationen i mejerilære. Arbejdede forskellige steder i landet. Var nogle år i Canada. Blev i 1964 ansat som pedel ved Linding (?) skole. Byggede sig et hus i Brorsbøl. Blev i 1956 gift med Lilly Høgh fra Tinglev. Der kom to piger i ægteskabet. Linda født i Canada 31/12 58 og Jette født i Brorsbøl 28/8 1961.
Sven Aage døde 372 1995 Lilly døde:

 

Tove Schildt blev i 1955 gift med lokomotivfører NielsChristian Jensen, der også stammer fr Åbenrå. Efter forskellige foflyttelser blev han i 1955 fastansat i Fredericia. De erhvervede et hus i Erritsø. Der kom 2 drenge i ægteskabet: Kim født 16/5 1956 i Fredericia og Jan født 13/6 1960 i Sønderborg.

 

 


 [KEN1]Eline Marie Jensen. Født Lejrskov By og Sogn den 19/6 1872. Døbt i Lejrskov Kirke den 1/9 1872. Forældre er husmand Jens Bertelsen og hustru Stine Marie Friir /Friis? (Fra Elines dåbsattest)


Emil Schildt

Emil Marius Christian Schildt

Emil Marius Christian Schildt og Dagny Schildt, født Skau 

5 børn:

Eli Schildt

f. 30. november 1920. Skrydstrup sogn. Døbt 2.januar 1921 i Bevtoft kirke.

Død 25. november 1993. Sdr. Næraa.

Ugift

 

Maren Marie Schildt.

Maren Marie Schildt, der er født den 28 april 1922 i Skrydstrup, døbt i Skrydstrup kirke 11 juni 1922 og døde den 19 januar 1972 i Spøttrup.

Hun var datter af savskærer af Emil Marius Christian Schildt og Dagny Skau.

 Maren Marie Schildt, blev gift med Bager Holger Nielsen Knudsen den 10 december 1946 i Holsted kirke. Maren Marie Schildt gik i Skrydstrup Skole, og var derefter beskæftiget som husassistent i forskellige pladser, bl.a. i Vamdrup, Lunderskov,  på Hvilehjemmet "Elim" Vamdrup og på "De Gamles Hjem" i Skagen indtil sit giftermål. Senere  ansat på Syge- og Hvilehjen"LilleVeum" Brørup 1961 frem til 1963.

De flyttede Spøttrup hvor hun blev ansat som  kontormedarbejder ved Grundvad Tegl og Tømmerhandel fra 1963 og frem til sin død.

Maren og Holger har fire børn. Hans Emil-Leif –Paul og Dagny Marie.

 

Kirsten Schildt

- f. 25. marts 1927, Skrydstrup.
- Døbt 18. april 1927 i Skrydstrup Kirke.

- Viet 27. juli 1951 i Herning Kirke til kaldskapellan Hans Frede Rasmussen, f. 19. januar 1920 i Røgind, Kobberup sogn, Viborg amt. Døbt 29. februar 1920 i Kobberup Kirke. Forældre: Gårdejer Rasmus Peder Rasmussen og hustru Jensine Petrea Pedersen. Død maj 2005 i Ferritslev/Sdr. Næraa.

- Død 3. februar  2004 Ferritslev, Fyn/Sdr, Næraa kirkegård.

Datter af landboelsmand
Emil Marius Christian Schildt og hustru Dagny Skov, født Skrydstrupmark. 

Sammen fik de 6 børn: Karen Elise, Inger, Niels Mikael, Steffen Emil, Anders Peter og Anne Maren.

 

Karen Schildt

-f. 20/11 1929 i Uldal, Skrydstrup sogn

-Døbt i hjemmet 25. november 1929 og fremstillet i Skrydstrup Kirke 7. september 1930.

- Død 10. marts 1986. Sdr. Næraa.

Ugift.

Petra Antonie Schildt

-f. 17. august 1932, Skrydstrup.

- Døbt 6. november 1932 i Skrydstrup Kirke. Forældre: Savskærer E.M.S og hustru Dagny Skau, Skrydstrup.

- Død 19. juli 1933 på amtssygehuset i Haderslev.
- Bisat 23. juli 1933 på Skrydstrup kirkegård (sikkert det gravsted, som hendes forældre sættes ned på senere hen. Sløjfer 2019)


Dagny Schildt, født Skau

Kirsten Schildt

Kirsten Schildt og Hans Frede Rasmussen

6 børn.

Karen Elise Schildt Rasmussen
f. 13/8 1952, Torvegade 3, Herning.
Døbt 14. september 1952, Herning Kirke. 
Faddere: Maren og Holger Knudsen, Karl og Edith Rasmussen

Gift 23/4 1976 i Sdr. Næraa kirke med Henning Nabe-Nielsen (10/6 1953, Vordingborg).

Bosat i Snoldelev siden 1982 som sognepræst i Snoldelev-Tune pastorat.
1/10 2019. Flyttet til Gadstrup.

4 børn:
Rasmus Schildt
Nabe-Nielsen
f. 8. juli 1977. Rigshospitalet, København.
Døbt 1977 i Tranekær Kirke.

Frederik Schildt
Nabe-Nielsen
f. 17. april 1981. Rigshospitalet, København.
Døbt 26. juli 1981 i Tullebølle Kirke 

Olga Katrine Schildt
Nabe- Nielsen
f. 21. november 1986, Snoldelev.
Døbt 1. februar 1987 i Snoldelev Kirke

Laura Sofie Schildt
Nabe-Nielsen
f. 13. oktober 1989, Snoldelev

Døbt 15.december 1989 i Snoldelev Kirke

 

Inger Schildt Rasmussen.
f. 1 / 2 1954

Døbt 14. marts 1954, Herning Kirke

2 børn:
Rikke Rasmussen Juel. f. 14/11 1985
døbt 

Lisbeth Rasmussen Juel
f. 10/9 1988

døbt

 

Niels Mikael Schildt Rasmussen.
f. 27/11 1955, Sdr. Næraa.
døbt 1. januar 1956 i Sdr. Næraa sognekirke.

3 børn:
1) Mathias Duus Schildt f. 12. marts 1985

døbt 
>> søn: Marius Taylor Schildt.
f. 5.nov
ember 2013, døbt 22. marts 2014 i Sct. Lucas Kirke, Århus.
>> datter: Anna Taylor Schildt
f. 29. april 2015
døbt 29. september 2015 i Brabrand Kirke.

>> datter: Vilma f. 14. december 2020

2) Amalie Duus Schildt de Paula
f. 29. marts 1988
døbt 

3) Signe Duus Schildt
f. 29. marts 1988
døbt 

Steffen Emil Schildt Rasmussen.
f. 18/5 1958

Døbt 6.juli 1958
i Sdr. Næraa Sognekirke.

Anders Peter Schildt
f. 18/5 1958

Døbt 6.juli 1958
i Sdr. Næraa Sognekirke.

2 børn:
Jeppe Stjernholm Schildt
f. 6/6 1999
døbt 

Kristoffer Stjernholm Schildt
f. 3/ 4 2004
døbt

Anne Maren Schildt Rasmussen.
30/3 1964


3 børn:
Line Schildt Christensen

f. 16/12 1989
døbt

Nikolaj Schildt Christensen
f. 11/9 1991
døbt

>>> søn Holger Ølgaard Schildt Christensen
f.27/5 2020 i København. 

Jakob Schildt Christensen f. 6/11 1995
døbt

 

 


Kirsten (Schildt) Rasmussen

Karen Elise Schildt Rasmussen

Karen Elise Schildt Nabe-Nielsen, født Rasmussen

Rasmus Schildt Nabe-Nielsen
f. 8. juli 1977 på Rigshospitalet,København.
Døbt 1977 i Tranekær Kirke.

Frederik Schildt Nabe-Nielsen
f. 17. april 1981 på Rigshospitalet, København.
Døbt 26. juli 1981 i Tullebølle Kirke

Gift 23. september 2006 i Snoldelev Kirke til Gerda Birgitte,  født Grevsen.

3 børn:

1. Asta-Marie Nabe-Nielsen
f. i Roskilde Domsogn 30/12 2009
Døbt i Snoldelev Kirke 27. juni 2010

2. Carl-Emil Nabe-Nielsen
f. i Roskilde Domsogn 22/3 2014
Døbt i Snoldelev Kirke 6. september 2014

3. Ingeborg Sigrid Nabe-Nielsen
f. i Roskilde Domsogn 24/8 2019
Døbt i Roskilde Domkirke 12/1 2020

 

 

Olga Katrine Schildt Nabe- Nielsen

f. 21.november 1986, Snoldelev.
Døbt 1. februar 1987 i Snoldelev Kirke

 

Laura Sofie Schildt Nabe-Nielsen.

f. 13. oktober 1989, Snoldelev.
Døbt 15. december 1989 i Snoldelev Kirke

 


Karen Elise Schildt (Rasmussen) Nabe-Nielsen