Schildt - Nabe-Nielsen

Fra ord til andet.

Landet bag hav

Mel: Der findes en have…

1)
Gud, giv os at elske, langt mer´ end vi kan, 
hinanden i Dig, både kvinde og mand.
Gud, giv os at slippe hvert snærende bånd,
vi stiver os af med i selviskheds ånd.

2)
De bånd, som vi pynter facaderne med,
er smukke en tid og er stærke et sted.
De bånd, som vi binder og kalder kontrol,
er tillidens modpol og kærlighedsgold.

3)
Gud, vær Du det spejl, som vi spejler os i.
Du kender til magten og dens tyranni.
Du afslører synden, gør synderen fri
fra selvretfærds forsvar som svagt alibi!

4)
Du visker vor tavle helt ren med din hånd.
Du frigi´r den fangne fra forsvar og bånd.
Din kærlighed hvisker: ”stå op, synd ej mer´”
Din mis - kundhed skænker vort liv karakter.

5)
Fordi Jesus elsker mig mer´ end jeg kan,
står solen nu op i mit tusmørkeland.
Og varmer mit hjerte, der før var som is,
og fjerner min smerte på sælsomste vis.

6)
Jeg finder en hvile, jeg finder en ro,
mens verden den løber med syvmilesko.
Hans kærlighed elsker på trods. Og på tværs
af misbrug og magt findes Hans univers.

7)
Hør, englene gynger, de synger en sang.
 I haven bag graven får sangen en klang,
som minder om sommer i vinterens nat,
 om vand i en ørken af tørken besat.

8)
For englene synger om kærligheds magt.
De synger for den, der er fuld af foragt.
De synger om grænseløst forsvar, så den,
der snublede, rejses og står op igen.

9)
Jeg hører den sunget i misbrug og magt.
Jeg hører den, stille og næsten forsagt.
Min skytsengel er her, Gud sender sin Ånd
med sangen om frihed fra forsvar og bånd.

KeSn-n 2020