Schildt - Nabe-Nielsen

Fra ord til andet.

Salmer


Salmer

1. Synderinden og Simons sang

2. En altersalme

3. Jeg er vintræ, I er grene.

4. Jeg er vintræ, I er grene 2.

5. Træet.

6. Livets palet.

7. Solfyldte morgen/ Morning has broken

8. En krisesalme.

9. En salmebøn. Marthas bøn.

10. En solopgangssalme

11. En solnedgangssalme

Lad mig være redskab for din fred/ make me a channel/ Frans af Assissis bøn..

Til melodi af Jørn Pedersen

1. En nytårssalme.

2. En fastelavnssalme. Lyt til melodien

3. En pinsesalme.

4. En sommersalme. Lyt til melodien

5. En Jakobs-salme. Lyt tilmelodien

Til melodi af Birgitte Frandsen og Peter Lindbæk

1) Troens spring (Karen Elise Schildt Nabe-Nielsen)

2) Du spiller en rolle (Karen Elise Schildt. Nabe-Nielsen)

3) Der findes en dyrebar rose (Svein Ellingsen)

4) Kan du udholde mørket ( Johannes Johansen)

 

 Synderindens og Simons sang

Mel: Der findes en have…

1)
Gud, giv os at elske, langt mer´ end vi kan, 
hinanden i Dig, både kvinde og mand.
Gud, giv os at slippe hvert snærende bånd,
vi stiver os af med i selviskheds ånd.

2)
De bånd, som vi pynter facaderne med,
er smukke en tid og er stærke et sted.
De bånd, som vi binder og kalder kontrol,
er tillidens modpol og kærlighedsgold.

3)
Gud, vær Du det spejl, som vi spejler os i.
Du kender til magten og dens tyranni.
Du afslører synden, gør synderen fri
fra selvretfærds forsvar som svagt alibi!

4)
Du visker vor tavle helt ren med din hånd.
Du frigi´r den fangne fra forsvar og bånd.
Din kærlighed hvisker: ”stå op, synd ej mer´”
Din mis - kundhed skænker vort liv karakter.

5)
Fordi Jesus elsker mig mer´ end jeg kan,
står solen nu op i mit tusmørkeland.
Og varmer mit hjerte, der før var som is,
og fjerner min smerte på sælsomste vis.

6)
Jeg finder en hvile, jeg finder en ro,
mens verden den løber med syvmilesko.
Hans kærlighed elsker på trods. Og på tværs
af misbrug og magt findes Hans univers.

7)
Hør, englene gynger, de synger en sang.
 I haven bag graven får sangen en klang,
som minder om sommer i vinterens nat,
 om vand i en ørken af tørken besat.

8)
For englene synger om kærligheds magt.
De synger for den, der er fuld af foragt.
De synger om grænseløst forsvar, så den,
der snublede, rejses og står op igen.

9)
Jeg hører den sunget i misbrug og magt.
Jeg hører den, stille og næsten forsagt.
Min skytsengel er her, Gud sender sin Ånd
med sangen om frihed fra forsvar og bånd.

KeSn-n 2020

 Jeg er vintræ, I er grene.

 Joh. 4, 21 - 24 Jesus sagde til hende: »Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
 
 Johannesevangeliet kap. 15 v5 Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.
 
 MEL: Midt iblandt jer er Guds rige.
1)
Du er aldrig helt alene
med dit liv på denne jord.
”Jeg er vintræ, I er grene”
sådan lyder Jesu ord.
2)
Som en gren på træets stamme
blev du podet i din dåb.
Drik kun saft af Livets amme,
spis kun kraft af Livets håb.
3)
Hver gang mørke skyer truer,
hver gang glædens sol er væk,
får jeg livsmod, når jeg skuer
Livet i en vintergæk.
4)
Hver gang angstens stemme lyder
i mit liv, og jeg er svag,
får jeg styrke, når jeg nyder
druens saft en vinterdag.
5)
Hver gang sjælen lider
under denne verdens modgangs slag,
finder jeg et håb i stunder
med Dit ord en forårsdag.
 
keSn-n


Jeg er vintræ, I er grene. 2.

Johannesevangeliet kap. 15 v5 Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.

 MEL: Midt iblandt jer er Guds rige.

1)
Jeg er aldrig helt alene
med mit liv på denne jord.
Du er vintræ, vi er grene,
fælles i Din Ånd, Dit ord.
2)
Alle, levende og døde,
knæler sammen om Dit bord.
Alle vil vi sammen møde
hver for sig Dig i Dit ord.
3)
Sammen om at finde glæde
når vi spiser ved Dit bord.
Sammen, gamle folk og spæde
i et fælles englekor.
4)
Sammen, selv om vi er ene
i vor stue, skilte ad.
Vi er aldrig helt alene,
når vi spiser nadvermad.
5)
Det kan afstand ikke hindre,
det kan hver en døbt forstå.
Kirken bliver ikke mindre
af vort møde i det små.
6)
Når vi går til alters sammen,
på Guds ord og i Hans Ånd,
hver for sig i fryd og gammen
knytter Han det fælles bånd.
7)
Du er sandelig til stede
med Dit ord og i Din ånd,
der, hvor nadveren med glæde
rækkes af din Faderhånd.

keSn-n 2020


Livets palet er en verden i farver.

Mel: Himlene Herre.
1)
Livets palet er en verden i farver.
Brune og gule, orange og blå.
Se blot på løven, på isfugl og larver.
Gud skaber verden forfinet og rå.
2)
Livets palet er en verden i farver.
Hjerteligt røde. Fortvivlende grå.
Se blot på kærlighed, angsten, der gnaver.
Sjælen, der elsker og græder derpå.
3)
Sorgen er prisen for kærligheds under.
Mørket er baggrund for lysets magi.
Døden den truer livsalige stunder.
Kampen er sat mellem fanget og fri.
4)
Kampen for kærlighed, lyset og livet.
Kamp for en verden, hvor retfærden bor.
Kampen, den kæmpes hver dag, der bli´r givet
Kamp om en paradistilstand på jord.
5)
Kampen er ulige her i min verden.
Uretten hersker, og grådighed gror.
Loven, den styrer så smukt vores færden,
men kender ikke til kærlige ord.
6)
Selvretfærd trives, mens ydmyghed savnes
der, hvor renfærdigheds glans står på mål.
Uselviskheden er sjælden, hvem favnes
kærligt og ømt i en verden af stål?
7)
Kærlige Gud. I Din omsorg Du lader
nåden få plads i min verden af stål.
Du inkarneres og kalder Dig Fader,
måler mig kærligt med miskundheds mål.
8)
Skilte fra Mig, kan I slet intet gøre.
Skilte fra Gud, vil I visne og dø.
Jeg er din retfærd. Jeg åbner de døre,
loven lod lukke for retfærd i kø.
9)
Døbt som en del af Dit billed´ på jorden,
er jeg en farve i Livets palet.
Himmelens billede er i sin vorden,
kærlighedsløbet, en sejrrig stafet.
10)
Jeg har en plads i Dit himmelske samfund,
malet i kærlighed, maler jeg med.
Om jeg er lille og svaghed min klangbund,
vidner min farve om Din kærlighed.
11)
Du er min retfærd, mit håb og min glæde.
Uden Din tro mister håbet kulør.
Nåden har kræfter, så troen, den spæde,
spirer og kommer i forårshumør.
 
keSn-n 2010/2020

Det sande vintræ

Joh. 15. v1  Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. v2  Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. v3  I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. v4  Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. v5  Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. v6  Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. v7  Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. v8  Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.

 Solfyldte morgen.

En morgensalme.
Solfyldte morgen.
(Frit efter: Morning has broken.)
https://www.youtube.com/watch?v=uZAsfB1Np-8
 
Solfyldte morgen. Se hvilken gave!
Solsorten synger sin særlige sang.
Blomsterne vågner, jorderigs have
skabes af Gud som et spejl af en gang.
 
Duften af regnen. Dugperlens dråbe
renser og kvæger den tørstende jord.
Ørkenens øde, stivnede kåbe
lægges til side på Skaberens ord.
 
Før var mit hjerte knuget af smerte,
latter og gråd var forstummet og væk.
Nu er den smerte dybt i mit hjerte
tøet som is til en sprudlende bæk.
 
Sangen får vinger. Midt i min glæde
over at findes i Skaberens spor,
nu må jeg juble, nu må jeg græde,
nu må jeg synge med fuglen i kor:
 
Tak for Din morgen. Tak for den gave.
Tak for Din himmelske vandring på jord.
Tak, at Du spejler Paradis have.
Tak, at Du gentager skabelsens ord.
 
Oversat af keSn-n1996

MORNING HAS BROKEN

Morning Has Broken " blev første gang offentliggjort i 1931.
Den har ord af den engelske forfatter Eleanor Farjeon
Blev derefter sat til en traditionel skotsk gælisk melodi "Bunessa"

Cat Stevens gjorde den kendt og elsket. (1971)


Morning has broken

Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing
Praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world
 
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass
 
Mine is the sunlight
Mine is the morning
Born of the one light Eden saw play
Praise with elation, praise ev'ry morning
God's recreation of the new day
 
Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing
Praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world
 
 
 
 
 
 
 
 


En krisesalme

Mel: Aldrig er jeg uden våde.
 
1)
Jesus Kristus, du er Livet.
Tak for alt, hvad Du har givet.
Giv, at jeg må tro på Dig,
Gid at Du vil bo hos mig.
2)
Du var selv engang i krise,
kunne knapt Din Fader prise.
Men Du bad ham, ligesom jeg,
tage smerten væk fra Dig.
3)
Selv om Gud kan alting mage,
vil han ikke smerten tage.
Sendte dog sin engel ned,
for at give Dig sin fred.
4)
Fred til smerten selv at møde,
for, da Du stod op af døde,
at gentage disse ord:
”Fred, jeg giver jer på jord.”
5)
Du har lært mig, fred i livet
kan ej købes. Den er givet.
Kom nu selv til mig herned
i min dybe ensomhed.
6)
Jesus, skænk mig sjæleroen
kærligheden, håbet, troen.
Sluk min længsel med Din fred.
Nu og i al evighed.
 
keSn-n 1981/2019
 
Skrevet under en fødselsdepression, hvor jeg var bange for mig selv og hele verden. Derfor endte salmen med dette vers:
 
7)
Jesus er alene freden,
men min bøn er midt i nøden.
Lad mit billed´ ligne Dig,
lad mig blive fredlig!
1981


Marthas Bøn.

Mel: Gud efter dig jeg længes.

1)
O Gud, jeg længes efter
et liv med Ånd og kræfter,
en mening trods mit savn.
Mit liv er helt brudt sammen,
før var det fryd og gammen.
Hjælp mig, at kalde Dig ved navn.
2)
Hvor findes Du i døden?
Hvor er Du midt i nøden?
Hvor skal jeg finde råd?
Min sjæl er svag, den bløder!
En skygge, der kun møder
medlidenhed og bitter gråd.
3)
Jeg ved, at Du er livet,
opstandelsen er givet
til den, der tror på Dig.
Men, hvad skal jeg med livet
når alt, hvad Du har givet,
er blevet revet væk fra mig?
4)
Tag mig ved hånden, kære,
og hjælp mig med at bære
det liv, jeg bærer på.
Og når jeg mister troen
så tvivlen lammer roen,
da bær mig, til jeg selv kan gå!
5)
Kun Du kan give kraften
på denne jord, hvor saften
i sjælen tørrer ud.
Kun Du kan genforene
i Ånden, sjæl og bene.
I livet her, og der hos Gud.
keSn-n

 

 


Solopgangs salme

Din sol står op.
Mit liv, min krop                              
velsignes af dens varme.             
Jeg beder dig
omfavne mig,
omfavne mig
med morgendagens arme.
 
Din sol står op.
Mit år, min krop                                                        
oplives af dens varme
Jeg beder dig
omfavne mig,
omfavne mig
med nytårssolens arme.                                         
 
Din sol står op.
Min død, min krop                                                                            
opvækkes af dens varme.
Jeg beder dig
omfavne mig,
omfavne mig
med evighedens arme.
 
2007 keSn-n


Solnedgangs salme

Din sol går ned,
min dag på sned.
Velsign min natte-skjorte.
Lad sjæl og krop
glad lukke op,
glad lukke op
for morgendagens porte.
 
Din sol går ned,
mit år på sned.
Velsign min livstids-skjorte.
Lad sjæl og krop
glad lukke op,
glad lukke op
for nytårsmorgens porte
 
Din sol går ned,
mit liv på sned.
Velsign min dødning - skjorte.
Lad sjæl og krop
glad lukke op,
glad lukke op
for evighedens porte.
 
keSn-n marts 2007