Schildt - Nabe-Nielsen

Fra ord til andet.

PINSE

En pinsesalme.

Mel: Jeg ved et lille himmerig.

1)
Gud skabte ved sin Helligånd

en verden uden lige,
hvor Adam, han gik hånd i hånd
med Gud på jorderige.

2)
Gud døbte ved den Helligånd

sin søn, den elskelige.
Og Jesus, han gik hånd i hånd
med Gud på jorderige.

3)
Gud fødte ved sin Helligånd

i pinsen uden lige,
en kirke, der gik hånd i hånd
med Gud på jorderige.

4)
Gud skaber ved sin Helligånd

en verden uden lige.
Han knytter med en kærlig hånd
sin skabning til sit rige.

5)
Gud døber ved sin Helligånd,

og gør os himmelrige.
Genfødte går vi hånd i hånd
med Ham på jorderige.

6)
Gud Fader, Søn og Helligånd

går skabningen i møde.
Så vi kan vandre hånd i hånd
med levende og døde.

7)
For Helligånden bygger bro,

imellem jord og himle.
I kærlighed og håb og tro
forenes folkevrimle.

8)
På tværs af tid og rum og sted

bevæges vore sjæle.
Ved Helligåndens kærlighed
får kroppen mund og mæle.

9)
Så syng med engle, pris med sang,

Guds pinsemorgengave.
Den Helligånd, der dagen lang
gør jorden til Guds Have.
KeSn-n 2019


Du gi´r dig selv

Mel:
Jørn Pedersen

1)
Du gi´r dig selv og deler ud,
du gode, gode Skabergud.
Du gør dig selv, på krybbens strå,
til et med os, som håber på
at livet, det er større end
vor verden, som vi kender den.

2)
Du gi´r dig selv og deler ud,
du gode, gode Frelsergud.
Du gør dig selv, på korsets træ,
til et med os, der finder læ
i skyggen af dit livstræ, som
beskytter os mod død og dom.

3)
Du gi´r dig selv og deler ud
du gode, gode Trøstergud.
Du gør os alle, store små
til et med dig. Du puster på
de banesår, som tog vort håb,
med kærlighedens pinsedåb.

4)
Du Skaber-, Frelser-, Trøstergud,
du ånder ind, vi ånder ud.
Du giver liv og salighed,
og skænker os en himmelsk fred.
Den jord, vi træder på, er din,
din himmel, den er blevet min!
Pinse 2007.keSn-n