Schildt - Nabe-Nielsen

Fra ord til andet.

Allehelgen

Jeg ved en dejlig have
Tekst: L. Budde
Melodi: M. Vulpius

 
Jeg ved en dejlig have,
hvor roser står i flor,
den skabte Gud til gave
for alle børn på jord.

Hvert barn med tanker fromme,
med øm og kærlig sjæl,
får lov til der at komme
og plukke roser selv.

Nu lukker jeg mit øje
og putter ned min kind,
Gud fader i det høje,
luk mig i haven ind.
**********************
1)
Vi plukker her i live
af Havens blomsterskød.
Gud vil os alle give
en duft af rosen rød.
2)
Så vi kan ret fornemme
at mennesket på jord,
det kan Han ikke glemme,
vi er Hans blomsterflor.
3)
Vi er den blomst Han satte
i ørkenlandets egn.
Som Paradisforladte
vi længes efter regn.
4)
Du ønsker selv at pleje
Dit yndlingsblomsterbed.
Derfor går Dine veje
til jordens dale ned.
5)
Du ser din rose tørste.
Du ser din lilje dø.
Den mindste som den største
er ved at gå i frø.
6)
Den jord, Du før så lide,
den åndede Du på.
det var ved vintertide,
vi forårssolen så.
7)
De blomster, der var døde,
bar Du i Haven ind.
Der blomstrer de og gløde
som barnets rosenkind.
8)
For Havens blomsterskare,
den blomstrer her som der.
Den vil Du selv bevare
mod storm og sne med mer´
9)
Nu beder vi Dig Fader
skænk os et barnligt sind.
At Du vor synd forlader,
luk os i Haven ind.
10)
Når livet her er omme
og døden bli´r vor lod.
Lad os i Haven komme
og plukke ved din fod.
11)
Kald på os med din stemme,
der lød, da vi blev døbt.
Så ved vi, vi er hjemme
i blomsterhaven svøbt.
12)
Lad os med engle synge
om Havens fred og ro,
og lad os le og gynge
i vores blomstertro.
keSn-n 1990. November.