Schildt - Nabe-Nielsen

Fra ord til andet.

Pinsebøn.

Kirkebøn.
Pinse på Herrens Mark 2012

Vor Gud og far i himlen.
Vi takker dig for Pinsen.

Vi takker dig for, at du i Pinsen, med din Hellige Ånd, sprænger alle de grænser, der til dagligt begrænser os og vor verden.

Vi takker dig for, at du sprænger rummets grænser,
og gør os til et på trods af alle vore forskelligheder.

Med din ånd sprænger du:
geografiske grænser.
lokale og globale grænser.

nationale og internationale grænser.

Med din ånd sprænger du:
sociale grænser.

Grænsen mellem rige og fattige.
Grænsen mellem svage og stærke.
Grænsen mellem syge og raske.

Med din Hellige ånd sprænger du
De personlige grænser.
Fysiske og psykiske.

Vi takker dig for, at du ikke alene sprænger rummets grænser,
men også
tidens og tidsåndens grænser.

Du går med din fødsel ind i tiden,
og fylder den med evigheden.

Du overskrider med din opstandelse tidens grænse,
for ved din Hellige Ånd at skænke os evigheden
som morgengave.

Vær du hos os i denne verden med alle dens grænser og begrænsninger.
Rejs os når vi falder,
le med os når vi ler,
syng med os når vi synger
og græd med os, når vi græder.

Giv
mod til den modløse og frimodighed til den, der mistede modet.
Håb til den, der har mistet håbet.
Tro, til den, der er ved at drukne under tvivlens tsunami.
Og kærlighed til den, der føler sig forladt af Gud og hver mand.

Følg du os, med din ånd,
på vor vandring i denne verden, på Herrens Mark.

Vær hos os, når vi vandrer op på bjergets top i lykkens rus,
og vær med os,
når vi vandrer ned i dalen, hvor livet smerter og gør ondt.

Hjælp os til aldrig at komme i tvivl om, at det er sandt,
at du er den, der er hos os,
der lever og ånder, ler og græder på Herrens mark.
Med din ånd, din magt og din kraft.

Akkurat som du er den, der var
og den, der altid vil være.

Og hjælp os alle til at kæmpe mod alt,
hvad der er ondt og alt det, der gør ondt her i livet.

Med Din kærlighed som vores våben.

Indtil den dag, vor vi alle skal samles
med dig
om dit bord
i dit rige.
Amen.

keSn-n
"Lad os med apostlen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.